Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Lp. Rodzaj wsparcia / działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)1 Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania2 Liczba uczestników
1 Realizacja ścieżki reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – 6 miesięczne staże zawodowe 01.03.2021 – 31.08.2021 Wg harmonogramu Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul. Warszawska 5/7,  35-205 Rzeszów

Oraz

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze, ul. Konarskiego 10/24,
39-200 Dębica

25