Harmonogram wsparcia

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)1 Data udzielania wsparcia/działania Godziny udzielania wsparcia/działania Dokładny adres realizacji wsparcia/działania2 Liczba uczestników
1 Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji

– przeprowadzenie wywiadu psychologicznego

25-28.08.2020 8-18 Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul. Konarskiego 10/24

39-200 Dębica

20
2 Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji

– diagnoza sytuacji zawodowej

25-28.08.2020 8-20 Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul.

Konarskiego 10/24

39-200 Dębica

20
3 Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji

-opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji

26.08 -08.09.2020 8-12 Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul.

Konarskiego 10/24

39-200 Dębica

20