Harmonogram

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Lp Rodzaj wsparcia / działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)1 Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania2 Liczba uczestników
1 Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji – przeprowadzenie wywiadu psychologicznego 05-08.10.2020 08:00-20:00 Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul. Konarskiego 10/24, 39-200 Dębica 20
2 Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji – diagnoza sytuacji zawodowej 05-08.10.2020 08:00-18:00 Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul. Konarskiego 10/24, 39-200 Dębica 20
3 Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji – opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji 06-19.10.2020 08:00-12:00 Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul.  Konarskiego 10/24, 39-200 Dębica 20
4 Usługa w zakresie zmiany wizerunku – fryzjer i/lub kosmetyczka i/lub stylistka 13-19.10.2020 10:00-14:00 Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul.  Konarskiego 10/24, 39-200 Dębica 10
5 Warsztaty rozwoju osobistego

I grupa- 10 osób

20-21.10.2020 8:00 – 14:30 Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul.  Konarskiego 10/24, 39-200 Dębica 10
6 Warsztaty rozwoju osobistego

II grupa- 10 osób

22-23.10.2020 8:00 – 14:30 Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul.  Konarskiego 10/24 39-200 Dębica 10