Informacja

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Rodzaj wsparcia / działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)1 Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania2 Liczba uczestników
1 Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji

– przeprowadzenie wywiadu psychologicznego

14 – 15.06.2021 8-14 Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul. Konarskiego 10/24, 39-200 Dębica 6
2 Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji

– diagnoza sytuacji zawodowej

14 – 15.06.2021 8-14 Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul. Konarskiego 10/24, 39-200 Dębica 6
3 Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji

-opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji

16 – 17.06.2021 8-14 Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul. Konarskiego 10/24, 39-200 Dębica 6