Usługa w zakresie zmiany wizerunku

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)1 Data udzielania wsparcia/działania Godziny udzielania wsparcia/działania Dokładny adres realizacji wsparcia/działania2 Liczba uczestników
1 Usługa w zakresie zmiany wizerunku – fryzjer i/lub kosmetyczka i/lub stylistka 10.09.2020 8:00-18:00 Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul. Konarskiego 10/24

39-200 Dębica

5
Usługa w zakresie zmiany wizerunku – fryzjer i/lub kosmetyczka i/lub stylistka 11.09.2020 8:00-18:00 Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul.

Konarskiego 10/24

39-200 Dębica

5