Warsztaty rozwoju osobistego

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)1 Data udzielania wsparcia/działania Godziny udzielania wsparcia/działania Dokładny adres realizacji wsparcia/działania2 Liczba uczestników
1 Warsztaty rozwoju osobistego

I grupa- 10 osób

15-16.09.2020 8:00-14:30 Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul. Konarskiego 10/24

39-200 Dębica

10
2 Warsztaty rozwoju osobistego

I grupa- 10 osób

17-18.09.2020 8:00-14:30 Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul.

Konarskiego 10/24

39-200 Dębica

10